Návštěva Památníku písemnictví a kláštera v Rajhradě

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Říká se, že nejméně známe to, co máme za humny. Abychom toto pravidlo trochu narušili, vyrazili žáci 1.B HT na návštěvu Rajhradu, kde se nachází nejstarší benediktýnský klášter na Moravě, ve kterém dnes sídlí Památník písemnictví.


Celá návštěva byla rozdělena do dvou bloků. V tom prvním se žáci v rámci vzdělávacího programu ABECEDA seznámili s vývojem písma od pravěku do současnosti. Po krátkém teoretickém úvodu plnili různé úkoly, na informačních panelech dohledávali další informace a v neposlední řadě si mohli vyzkoušet historický psací stroj. Krátké závěrečné video nastínilo výrobu a použití pergamenu. Po přestávce následovala komentovaná prohlídka kláštera včetně proslulé klášterní knihovny, která je čtvrtou největší svého druhu v České republice. Přestože informací bylo mnoho, doufejme, že některé se trvale uchytily v hlavách našich žáků, aby se (už) za tři roky vybavily u maturitních zkoušek z českého jazyka. Rádi bychom také touto cestou poděkovali pracovníkům Památníku písemnictví, kteří pro nás toto dopoledne připravili.

Mgr. V. Hirt, ISŠ