Návštěva italských studentů z partnerské školy Liceo Manzoni v Lecco

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Naše škola se dlouhodobě podílí na organizaci bilaterálních i multilaterálních výměnných programů pro své žáky, ať již v rámci evropských projektů či individuálně. Cílem těchto studijních a poznávacích výměn je zprostředkovat našim žákům kontakt se zahraničními vrstevníky, procvičit jazykové znalosti, získat nové zkušenosti, rozvíjet příslušné kompetence, rozšířit vlastní obzory a v neposlední řadě také prezentovat zahraničním hostům krásy Jihomoravského kraje i přilehlých moravských regionů.


K našim tradičním partnerům patří školy z Německa a Polska. Před třemi lety jsme v rámci platformy Comenius – Partnerství škol začali intenzivně pracovat na možnostech spolupráce také se školami, se kterými se z různých důvodů výměnný pobyt v předchozích letech neuskutečnil. Zlom přišel v okamžiku multilaterálního setkání „Comenius kemp“ ve Slavkově u Brna na podzim v roce 2013. Zážitky, které si zahraniční žáci i učitelé odvezli, přispěly ke zdárnému jednání, a přestože v letošním roce nebyl náš záměr podpořen programem Erasmus +, měli jsme možnost poprvé v rámci bilaterální výměny přivítat na Integrované střední škole ve Slavkově u Brna skupinu italských žáků v doprovodu dvou pedagogů. 

Pestrý program zahrnoval mimo jiné účast ve vyučování, žáci 3.B HT a 4.B HT měli navíc možnost zažít ve svých hodinách zahraniční učitele. V doprovodu svých hostitelů si italští studenti prohlédli školu a poté se v rámci jednotlivých workshopů věnovali různým kulturně historickým tématům (UNESCO v ČR, Brno, Jihomoravský kraj). Zvláštní poděkování patří starostovi města Slavkov u Brna M. Boudnému za oficiální přijetí našich hostů v reprezentačních prostorách slavkovské radnice, a také Ing. J. Sloukové za umožnění mimořádné prohlídky slavkovského zámku, která byla pro Italy nevšedním zážitkem. Samostatnou kapitolu pak tvořily gastronomické zážitky v kavárně na náměstí. Pochopitelně jsme rovněž nemohli vynechat návštěvu novodobé moravské metropole, které jsme věnovali jeden den. Detailní prohlídka Špilberku, zastávka v katedrále, Stará radnice a volný program v centru završilo večerní společenské setkání v bowling centru. Během pobytu měli italští hosté možnost zblízka poznat i život svých hostitelských rodin, se kterými strávili nedělní den. Měsíce práce a příprav snad stály za to, soudě podle slzou doprovázených slov „já ji nikam nepustím, bude se mi stýskat “ při závěrečném loučení českých a italských studentů.

Mgr. Vladimír Hirt, ISŠ