Naše dlouhodobá spolupráce

ISŠ SlavkovAktuálně

Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov. Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po vyučení a v případě nezaměstnanosti – jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.


   
Pracovník Úřadu práce Ing. Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří mu sdělili své plány do budoucnosti – co by chtěli dělat po vyučení. Vysvětlil nejen situaci na okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale i možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce. Zajímavá je i nabídka dalšího vzdělávání na různých školách. Součástí nabídky zaměstnání byl i nábor k Armádě ČR. Získané poznatky z Úřadu práce uplatní studenti nejen v osobním životě, ale i při závěrečných zkouškách v otázkách ze světa práce. Exkurze byla velmi přínosná i příjemná, žáci odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.

Ing. V. Otáhalová, ISŠ