Naše další návštěva v dětském domově LiLa v Otnicích 2013

ISŠ SlavkovAktuálně

Naše další návštěva v dětském domově LiLa v Otnicích 2013
 

V letošním školním roce jsme se dne 23. října 2013 již podruhé rozjeli za „našimi“ dětmi do Otnic. Jeli jsme tentokrát obzvláště rádi, protože jsme pro ně měli spoustu dárečků, které poslala maminka naší ubytované žákyně paní Eva Veselá ze Svatobořic-Mistřína. 

 

 


 

Tímto ji velice děkujeme. Poděkování také patří našim spoluzaměstancům paní Maláčové, Honkové a paní Zemánkové, kteří přispěli finanční částku, za kterou jsme dětem koupili sladkosti, ty jsou vždy očekávány. Počasí bylo nádherné, takže jsme dětem předali baťůžky, pastelky, fixy a hurá do zahrady. Děti ani nechtěly baťůžky sundat, takže jsem jim je museli chvilku nechat, aby se mohly vyfotit a potěšit se s nimi. Nejen děti, ale i my jsme si připomněli sladké dětské časy a pohráli si na pískovišti.
Jako vždy při našem odjezdu stály děti na zahradě a mávaly. Samozřejmě jsme při loučení museli slíbit, že je zase brzy navštívíme.

Zdena Kocmanová