Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory je truhlář z ISŠ Slavkov u Brna

ISŠ SlavkovAktuálně, Mistrovství ČR oboru truhlář

Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 27. 2. 2019 při příležitosti mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX finálové kolo 2. ročníku Mistrovství České republiky oboru truhlář, vyhlášené Klastrem českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář.


Hlavním cílem soutěže, organizované Integrovanou střední školou Slavkov u Brna, je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky a umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Dalším cílem je zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář na veřejnosti, zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce. Počínaje letošním rokem je soutěž zařazena do přehlídky „České ručičky“, zaměřené na popularizaci učňovského školství a jejím mediálním partnerem je Dřevařský magazín.
Jedná se o soutěž jednotlivců, do jejíhož brněnského finále postoupilo 13 vítězů předchozích regionálních kol proběhnuvších v rámci jednotlivých krajů ČR, k nimž se přidalo i 8 žáků z pozvaných partnerských škol ze Slovenska, Polska a Maďarska.
Vlastní finále soutěže zahrnovala cca 5 hodin trvající praktickou část. Spočívala ve zhotovení 250 mm vysoké podnožky o půdorysu 210/250×440 mm ze smrkové spárovky a smrkové latě tvořící trnož, vzájemně spojovaných na otevřený ozub a v případě trnože na osazený čep a průběžný dlab.
Výkony žáků hodnotila čtyřčlenná odborná komise tvořená odborníky z praxe dle předem stanovených kritérií (kompletní výrobek, celkový vzhled, dodržení rozměrů, provedení a těsnost spojů, broušení, BOZP apod.), za což mohl každý soutěžící získat max. 100 bodů.
Podle hodnotící komise se svého úkolu nejlépe zhostil a se ziskem 96 bodů se mistrem ČR v oboru truhlář stal Pavel Sedlmajer z ISŠ Slavkov u Brna. O 16 bodů za ním se na druhé pozici umístil Jiří Zuzaňák ze SŠ technické a zemědělské Nový Jičín. Třetí příčku vybojoval (s celkovým počtem 76 bodů) Tomáš Müller ze SŠ stavební Jihlava. Výše jmenovaný letošní Mistr ČR Pavel Sedlmajer byl navíc porotou ještě nominován k zisku zlaté plakety v projektu „České ručičky“.
Nejlepším zahraničním soutěžícím s celkovým součtem 86 bodů byl Samuel Bulejko ze slovenské SPŠ stavebnej Emila Belluša Trenčín.

in Dřevařský magazín