Maturitní a závěrečné zkoušky 2020

ISŠ SlavkovAktuálně

Covid-19 zasáhl do přípravy žáků maturitních a učebních oborů, ale díky nasazení celého učitelského týmu a snaze žáků zvládnout na výbornou důležitou životní zkoušku, nakonec vše proběhlo hladce a podle litery zákona.


3.A AU3.B AU3.A KČ
4.A HT4.B HT 2.A PO

 

Nejprve u nás probíhaly zkoušky učebních oborů. Slavnostní předávání za účasti vzácných hostů i rodinných příslušníků se konalo v Historickém sálu slavkovského zámku dne 19. 6. 2020 a věřte, že všichni přítomní sice museli mít roušky, ale tyto nádherné okamžiky jsme si nenechali ničím narušit. Finanční dary našim nejlepším truhlářům předal výrobní ředitel Dřevodíla Rousínov p. Šaněk.
Teprve poté absolvovali studenti maturitní zkoušky a opět se za účasti vzácných hostů konalo dne 30. 6. 2020 v krásných prostorách zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Přání k úspěšnému složení zkoušek a poslední rady do života předali třídní učitelé a vedení školy. Krásné okamžiky loučení s absolventy prožili členové pedagogického sboru, rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí.
Byť byl školní rok úplně jiný, poznamenaný pandemií, velmi náročný pro učitele i studenty, přesto můžeme říct, že naši studenti byli u zkoušek úspěšní a mnohdy nás velmi příjemně překvapili. Čas utíká jak voda, takže se nám blíží nový školní rok a my už čekáme na naše nové žáky, který budeme opět předávat nové informace a praktické zkušenosti. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě!

Kulhánková Vlad., ISŠ