Kvalita v automobilovém průmyslu

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 29. 3. 2017 se zástupci vedení školy zúčastnili akreditovaného vzdělávacího semináře na téma Kvalita v automobilovém průmyslu v průmyslové zóně areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech.


Témata se dotýkala historie kvality v HMMC i procesu zlepšování a reálných výsledků zvyšování kvality HMMC. Všichni přítomní využili i komentované prohlídky výrobní části HMMC – lisovny, svařovny a finální montáže. Technický vzdělávací seminář byl pořádán ve smyslu usnesení 131. zasedání představenstva Sdružení automobilového průmyslu k podpoře udržitelnosti projektu IQ Industry, do něhož je naše škola zapojena.

Kulhánková Vlad., ISŠ