carving

KOUZLA ZE ZELENINY A OVOCE – CARVING

ISŠ SlavkovAktuálně, Kurzy a školení

KOUZLA ZE ZELENINY A OVOCE – CARVING

Ve dnech 22. – 23. 11. 2021 probíhal v naší škole kurz vyřezávání zeleniny a ovoce. Lektor kurzu, pan Luďek Procházka z Czech carvingového studia v Benešově, je propagátorem tohoto pozoruhodného gastronomického oboru a sám prvotřídní řezbář s řadou mezinárodních ocenění. Začátek kurzu věnoval krátkému seznámení s nářadím a technikou řezání, učil studentky vytvářet jednoduché zeleninové a ovocné ozdoby. Absolventky kurzu získaly účastnický list. Věřím, že nové znalosti a dovednosti budou dále prohlubovat, procvičovat a uplatňovat ve svém oboru.

Mgr. P. Horáková, ISŠ