Kritéria přijímacího řízení na Domov mládeže

dohnalekpAktuálně

Kritéria přijímacího řízení na Domov mládeže ISŠ Slavkov u Brna pro školní rok 2024/2025

Přihlášku do Domova mládeže (dále jen DM) podávají zákonní zástupci žáka, nebo zletilý žák po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Umístění do domova mládeže platí pro bezprostředně následující školní rok. Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok. Žáci jsou umísťováni do naplnění ubytovací kapacity 33 míst.
Žáci jsou umísťováni do naplnění ubytovací kapacity dle následujících kritérií v tomto pořadí:
• jsou žáky ISŠ Slavkov u Brna, p. o.
• věk žáka (přednost mají nezletilí před plnoletými)
• ze zdravotních důvodů
• sociální poměry žáka (na základě písemné žádosti, doložením úředním potvrzením příslušných orgánů nebo OSPOD)
• podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení
• byli ubytováni v domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální přizpůsobivost a aktivitu v životě DM (stupeň ukázněnosti a aktivní účast na výchovném programu), tzn. dodržovali Vnitřní řád domova mládeže
Přijímání přihlášek: od 29. 5. 2024.
Ukončení přijímání přihlášek: 6. 6. 2024.
Vydání rozhodnutí: 10. 6. 2024.
Slavkov u Brna Mgr. Vladislava Kulhánková v. r.
2024-05-28 ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení na Domov mládeže ISŠ Slavkov u Brna pro školní rok 2024/2025