Kritéria přijetí

ISŠ Slavkov Aktuálně

Kritéria přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

4leté obory s maturitou

kód oboru
název oboru
1.kolo
65-42-M/01
Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a turismus
 formát pdf

 

3leté obory s výučním listem

kód oboru
název oboru
1.kolo
29-54-H/01
Cukrář
ŠVP Cukrář
formát pdf
65-51-H/01
Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik
ŠVP Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje

 formát pdf
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství
ŠVP Truhlář pro umělecké truhlářství

formát pdf

 

1leté obory s výučním listem – zkrácené studium

kód oboru
název oboru
1.kolo
65-51-H/01
Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik

 formát pdf
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství

formát pdf

 

2leté nástavbové studium

kód oboru
název oboru
1.kolo
64-41-L/51
Podnikání
ŠVP Podnikání
 formát pdf