Konference Rady partnerů IQ Industry a Enersol

ISŠ SlavkovAktuálně

Ve dnech 25. – 27. 7. 2017 jsem se jako zástupce naší školy zúčastnila konference Rady partnerů IQ Industry a projektu Enersol v Luhačovicích. Na toto pracovní soutředění, jehož se zúčastnilo 65 zástupců škol z celé ČR, byli pozváni zástupci MPO, MŠMT, MŽP, MPSV, NUV, AutoSAP a zástupci Zlínského kraje.


Program byl velmi obsažný – přítomní hodnotili výsledky projektu Enersol 2017 a IQ Industry a spolupráci státní správy a zřizovatelů škol k podpoře environmentálního a technického vzdělávání, zaznělo několik odborných vstupů ze strany zástupců MŠMT a NUV. Dále byly projednány termíny závěrečných konferencí obou projektů, které proběhnou v podzimních měsících, a ze strany zúčastněných zazněly hlasy, že tak zajímavé a přínosné projekty pro žáky i učitele odborných předmětů by měly i nadále pokračovat. Součástí doprovodného programu byla ukázka elektromotorky, projížďka elektromobilem,  ve vyhlášených moravských lázních jsme nemohli opomenout ochutnávku Vincentky a prohlídku Jurkovičova lázeňského domu.

Kulhánková Vlad., ISŠ