Jak se uplatnit na trhu práce

ISŠ SlavkovAktuálně

V říjnu minulého roku jsme se dobrovolně zúčastnili odborného kurzu s názvem Partnerství JMK – Pakt zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, financovaného v Operačním programu zaměstnanost.


Náš kurz probíhal od 9. 10. 2017 – 18. 12. 2017 a byl rozvržen do 41 hodin. Po celou dobu se nám plně věnovala koučka, která nám pomáhala uvědomit si a rozvíjet naše silné stránky, paní PaedDr. Miluše Těthalová. Výukový program byl rozdělen na jednotlivé bloky, ve kterých jsme se věnovali různým oblastem rozvoje osobnosti. Měli jsme také zadané domácí práce, na kterých jsme si nové schopnosti rozvíjeli. Naučili jsme se správně napsat strukturovaný životopis i motivační dopis, vyzkoušeli jsme si pracovní pohovor z pozice personálního pracovníka i uchazeče o práci. Pro každého z nás byl kurz velkým přínosem. Pomohl nám ujasnit si naše cíle a to, čeho chceme v budoucnosti dosáhnout. Kurz bychom každému doporučili a na závěr jsme obdrželi certifikát.

J. Leznar, M. Maláč, ISŠ, žáci ISŠ