Jak se rodí zájezd

ISŠ SlavkovAktuálně

Jak se rodí zájezd

Kontakty s odborníky z praxe se daří udržovat i v době covidové. Nejinak tomu bylo i 26. května 2021, kdy prostřednictvím online konference přijala naše pozvání ředitelka cestovní kanceláře Školní zájezdy, paní Kateřina Ramík Kutrová, která nechala žáky prvních, druhých a třetích ročníků oboru hotelnictví nahlédnout pod pokličku fungování cestovní kanceláře. V rámci předmětu cestovní ruch seznámila žáky s tím, jak vypadá v praxi příprava zájezdu, co všechno je potřeba udělat a zařídit, než se může zájezd objevit ve finální podobě v katalogové nabídce. Rádi bychom paní ředitelce velmi poděkovali za její čas a zajímavou přednášku.

Mgr. V. Hirt