IPS ÚP Vyškov – významný sociální partner v kariérovém poradenství

ISŠ SlavkovAktuálně

IPS ÚP Vyškov – významný sociální partner v kariérovém poradenství

 

Pro přípravu budoucích absolventů na optimální uplatnění na trhu práce spolupracuje ISŠ s celou sítí sociálních partnerů. Jejich společným cílem je podporovat a pomáhat v plánování individuální cesty žáků světem práce a vzdělávání.
K nejvýznamnějším institucím patří Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Nespornou výhodou tohoto partnerství je úzké sepětí úřadu práce s prostředím trhu práce a tedy i schopnost poskytovat aktuální informace o vývojových trendech na trhu práce v nejrůznějších souvislostech.
Během zimních měsíců zrealizovaly všechny vycházející ročníky naší školy exkurzi do IPS ÚP ve Vyškově. Návštěva vhodně doplnila výuku a informace, které žáci získali  ve škole.
Studenti během své návštěvy ocenili především kvalitní, aktualizovanou informační základnu tohoto pracoviště, vztahující se k možnostem dalšího vzdělávání – na středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Žáci učebních oborů přivítali zejména informace o vývoji na trhu práce v regionu i celé ČR,
o nabídce volných pracovních míst, o podmínkách uzavření pracovního poměru, o postupech, jak hledat zaměstnání, o problému nezaměstnanosti.
Jako velmi přínosný hodnotili informativní videofilm i erudovaný přístup pracovniíka pana Ing. Radomila Novotného, jemuž patří náš dík za dlouholetou  spolupráci.

Mgr. Anna Spáčilová

 

 

Webové stránky Úřadu práce Vyškov si můžete prohlédnout zde.