I letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov

ISŠ SlavkovAktuálně

 Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po vyučení a v případě nezaměstnanosti – jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.


   
Pracovník Úřadu práce Ing. Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří mu sdělili své plány do budoucnosti, co by chtěli dělat po vyučení.  Vysvětlil nám nejen situaci na okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce. Zajímavá je i nabídka dalšího vzdělávání na různých školách. Možností je třeba zkrácená forma studia v učebních oborech na naší či jiné škole. Podmínkou k přijetí na toto zkrácené studium je výuční list nebo maturita. A tak se mohou mladí i starší zájemci vyučit během jednoho roku v oboru Kuchař-číšník, Automechanik a Truhlář. Získané poznatky z Úřadu práce uplatní žáci nejen v osobním životě, ale i při závěrečných zkouškách v otázkách na téma Svět práce. Exkurze byla velmi přínosná i příjemná, žáci odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.

Ing. V. Otáhalová, ISŠ

Exkurze na Úřadu práce
V pátek 31. 3. 2017 se žáci třídy 3.A AUTR zúčastnili odborné exkurze na Úřadu práce ve Vyškově. V první části se žáci seznámili s fungováním tohoto úřadu, se službami, které úřad poskytuje a s jeho významem na poli zaměstnanosti. Velice cenné informace získali žáci ve druhé části exkurze, která byla věnována právům, povinnostem a možnostem žáků v souvislosti s ukončením vzdělání na střední škole. Na závěr měli žáci možnost zahrát si na personalisty, když na základě životopisu a videonahrávek vybírali uchazeče na pracovní pozici ve fiktivní firmě. Celá exkurze probíhala ve velice příjemné atmosféře. Velkou zásluhu na tom měl zejména zaměstnanec Úřadu práce ve Vyškově Ing. Radomil Novotný, který celou exkurzi vedl.

Ing. V. Zoul, ISŠ