Finanční gramotnost

ISŠ SlavkovAktuálně

Finanční gramotnost

Dne 26. 3. 2019 se v rámci projektu Global Money Week pod vedením Mgr. Vlastimila Havránka konala přednáška, které se účastnili žáci 3. ročníků hotelnictví. Přednáška se týkala rodinných financí, rozpočtu, nástrah a častých chyb, které lidé ve financích dělají a možností, jak se jim vyvarovat. Žáci komunikovali s Mgr. Havránkem, zapojili se do diskuze a reagovali na nejrůznější otázky. Pro velký úspěch byl pan Havránek opět pozván dne 1. 4. 2019 a přednášel žákům dalších tříd. Touto cestou bych mu jménem vedení i jménem svým ráda poděkovala za jeho čas a možnost získání nových poznatků.

Mgr. J. Výletová, ISŠ