Festival vzdělávání Brno

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 22. – 23. 11. 2018 se konal v BVV Veletrh středních škol. V pavilonu G1zástupci škol představovali obory ve stáncích. V našem případě zde byla připravena přehlídka výrobků z jednotlivých oborů a usměvavý pedagogický tým.


V pavilonu G2 se odehrávalo spousty zajímavých činností od soutěží až po moderování nazvaný Festival vzdělávání. Po tři dny provázela zájemce o studium profesionální moderátorka Veronika Hollerová z Centra vzdělání všem a velmi zdatně jí pomáhali „naši moderátoři“ J. Soukup, M. Krejčíř a L. Kreutzer, kteří zvládli tuto akci na výbornou. Poděkovaní patří všem, kdo se na zdařilé prezentaci školy podíleli.

J. Soukup, žák ISŠ