Expedice do světa informací a médií

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 16. 2. 2018 se žáci 1. a 2. ročníků oboru hotelnictví zúčastnili výukového programu s tématem mediální výchovy. V první části programu nás lektorky blíže seznámily s dnes moderními pojmy jako „Fake News“, „Hoax“, „Clickbait“ apod., při výkladu o lživých zprávách se dotkly i historie, např. období druhé světové války a válečné propagandy.


V druhé části programu se žáci ve skupinách aktivně zapojovali pomocí svých mobilních telefonů, na kterých si na internetových stránkách otevřeli zadané odkazy a určovali, zda jsou uvedené informace pravdivé, nebo se jedná o lživé zprávy a vysvětlovali, jak ke svému názoru dospěli. Výukový program byl pro žáky velmi přínosný, osvojili si další možné způsoby, kterými mohou lépe třídit pravdivé informace od nepravdivých a na co si ve světě médií dávat pozor.

Mgr. M. Burgetová, ISŠ