Exkurze na Úřad práce ve Vyškově 2013

ISŠ SlavkovAktuálně

Exkurze na Úřad práce ve Vyškově 2013

Dne 5. 3. 2013 se žáci 3.B KČ zúčastnili exkurze na Úřad práce ve Vyškově. Nebyli první ani poslední třídou ISŠ, která toto místo navštívila. V měsíci únoru a březnu totiž úřad navštěvují před závěrečnými zkouškami jak všechny třetí ročníky oborů Automechanik a Kuchař – číšník, tak i čtvrté ročníky maturitního oboru Hotelnictví.

 

  
V poutavé přednášce nás pracovník úřadu Ing. Radomil Novotný seznámil se strukturou úřadu práce, s jeho fungováním, s evidencí uchazečů o zaměstnání, s možností rekvalifikace a poradil také studentům, jak se vyrovnat s případnou nezaměstnaností po ukončení střední školy. Aktivita však nebyla pouze ze strany pana Novotného. Na začátku přednášky se mu žáci krátce představili, seznámili jej se svými zájmy a s tím, zda by chtěli po škole dále studovat, nebo mají vyhlídku na práci u nás či v zahraničí. V závěru setkání si pak žáci sami vyzkoušeli roli zaměstnavatelů při výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici. Vybírali nejprve na základě tištěných životopisů, poté zhlédli video s nahrávkami přijímacích pohovorů s jednotlivými uchazeči a svá původní mínění přehodnotili.
Exkurze byla pro všechny zajímavá. Žáci s panem Novotným živě diskutovali, nechyběl ani dostatečný prostor na jejich dotazy, které pan Novotný rád všem zodpověděl. Nezbývá, než mu za jeho ochotu moc poděkovat.

Mgr. Marcela Burgetová