Exkurze do TATRY Kopřivnice

ISŠ SlavkovAktuálně

Žáci prvních ročníků oboru automechanik navštívili dne 3. května 2018 Kopřivnici, kde prožili zajímavý den a dozvěděli se spoustu zajímavostí.


Nejprve navštívili závod TATRU, která pod heslem „TATRA vás dostává dál již 120 let“ je velmi úspěšná při výrobě svých nákladních vozidel. Seznámili se s historií výroby, s tatrováckou koncepcí podvozku automobilu, která se neustále rozvíjí a zdokonaluje. A co nám ještě v závodě ukázali? Mohli jsme si prohlédnout hasičskou zbrojnici a moderní hasící techniku. Někteří chlapci si vyzkoušeli na vlastním těle oblečení a výzbroj hasiče při zásahu. Exkurze pokračovala v technickém muzeu Tatry, kde je soustředěna nejucelenější sbírka automobilů Tatra ze všech etap výroby. Sbírku doplňují podvozky, motory, sportovní trofeje a dobové fotografie. Jedna z expozic je věnována manželům Emilovi a Daně Zátopkovým a jejich úžasným sportovním úspěchům. Žáci se vrátili plni dojmů a nových poznatků. Určitě se budou těšit na další zajímavé exkurze. Na závěr musíme poděkovat NADACI STUDENT, která nám přispěla na dopravu autobusem.

Ing. V. Otáhalová, ISŠ