Exkurze do firmy Likos

ISŠ SlavkovAktuálně

V úterý 26. června 2018 jsme se se žáky prvních ročníků oboru hotelnictví a podnikání vydali na exkurzi do slavkovského Likosu. Organizátoři exkurze se nás ujali a na úvod nás v zasedací místnosti seznámili s historií firmy, její současností i plánech do budoucna. Na závěr prezentace proběhl malý kvíz
a tři úspěšní žáci si odnesli drobné reklamní a upomínkové dárky.


Poté jsme se vydali do výroby a seznámili jsme se s provozem kovovýroby a s provozem, ve kterém se vyrábí posuvné příčky, podhledy i designové sklo. Na závěr jsme se byli podívat na stavbu budoucnosti LIKO-NOE, ve které se maximálně šetří zdroji i energiemi. Průvodkyně nám ukázala, jakým způsobem se čistí voda, jak se jí šetří, jak se také šetří energiemi a teplem. Prohlídka firmy Likos byla velmi zajímavá a zaměstnanci příjemní, tímto děkujeme za nové informace a zážitky, které určitě využijeme ve výuce.

Mgr. I. Boková, ISŠ