ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

ISŠ SlavkovAktuálně

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

V rámci projektu Energetická gramotnost se dne 21. října 2019 zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků oboru automechanik interaktivních prezentací pořádaných Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Jejich cílem bylo rozšíření vědomostí žáků i učitelů v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a uvědomění si vzájemné provázanosti těchto zdrojů. Účastníci se seznámili s národními prioritami v oblasti energetiky v porovnání s prioritami okolních států. Prezentace přiblížily, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Studenti porozuměli důležitosti úsporného nakládání s energií. Rádi bychom poděkovali našemu školiteli, panu Michalu Ptáčkovi, za poutavý výklad a ochotu zodpovídat mnohé dotazy o aktuálním tématu dnešní doby. Projekt se setkal u žáků s velkým zájmem a vhodně rozšířil nejen učivo fyziky.

Ing. R. Kučera, ISŠ