Držte nám palce!

ISŠ SlavkovAktuálně

Osm žáků z naší školy se zaregistrovalo do mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“, jejíž 12. ročník byl zahájen 4. ledna 2017. Soutěž vyhlásil Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a FF Univerzity Karlovy v Praze.


 Potěšujícím faktem je, že do soutěže vstoupili i žáci naší školy, jak studijních, tak i učebních oborů. Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a má dvě části, vědomostní test a literární práci na zadané téma.
V soutěži, jejímž cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice a prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, je zaregistrovaných asi  dva tisíce soutěžících, z nichž 21 nejúspěšnějších z každé kategorie postoupí do druhého kola, které bude ukončeno 18. dubna 2017. Pokud by se nám podařil alespoň jeden vstup do finále, byl by to ohromný úspěch pro celou školu.

Mrg. E. Zemánková, ISŠ