Dny otevřených dveří ISŠ (leden 2018)

ISŠ SlavkovAktuálně

Možnosti osobní návštěvy a prohlídky školy využili v rámci lednových dnů otevřených dveří především žáci 9. tříd ZŠ v doprovodu svých rodičů.


Pro každého návštěvníka byl připraven bohatý program s praktickými ukázkami odborných dovedností žáků jednotlivých oborů, které naše škola nabízí – automechanik, truhlář, cukrář, kuchař – číšník, hotelnictví a nástavbové studium podnikání. Interaktivní formou se tak mohl každý seznámit s náplní a obsahem studia těchto žádaných profesí. Všem, kteří do naší školy zavítali, děkujeme za návštěvu a upřímně věříme, že čas strávený ve společnosti našich žáků a pedagogů byl přínosný v otázce volby budoucího povolání. Podrobné informace o škole s kompletní nabídkou všech oborů naleznete na webových stránkách www.iss-slavkov.eu. Prohlídku školy lze také objednat telefonicky na kontaktu 544 221 581. Ještě jednou všem děkujeme za návštěvu, žákům a pedagogům za výbornou prezentaci školy.

Ing. D. Hortová, ISŠ