Cukrář

ISŠ SlavkovAktuálně

29-54-H/01 Cukrář

    
  • 3letý učební obor ukončený výučním listem
  • výuka probíhá podle ŠVP Cukrář
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků pro oblast výroby cukrářských výrobků
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je možno využít různá certifikovaná školení a kurzy, např. odborné kurzy nových trendů cukrářské techniky a práce s cukrářskými materiály, baristický kurz (přípravy kávy) a kurz carvingu (vyřezávání ovoce a zeleniny)
  • součástí odborného výcviku je praxe na smluvních pracovištích cukrářské výroby
  • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol, např. pokračovat v nástavbovém studiu podnikání přímo na naší škole
  • absolvent oboru se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem

{imageshow sl=12 sc=20 w=600 h=750 /}