české ručičky

České ručičky 2021

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Dne 7. 6. 2021 proběhlo v prostorách sálu zastupitelstva JMK slavnostní předávání ocenění laureátům Přehlídky České ručičky 2020. Za svoji dobu trvání se Přehlídka České ručičky stala nejvýznamnějším projektem na podporu učňovského školství a řemesla.


Za 12 let bylo předáno 240 zlatých plaket žákům ze 102 středních odborných škol napříč celou republikou a ze všech krajů ČR. Již podruhé stanul na místě nejvyšším náš truhlář J. Neubaurer, který čekal kvůli pandemii celý rok na to, až bude moci převzít památeční plaketu a ocenění. Vzhledem k právě probíhajícím praktickým zkouškám truhlářů byla jediným další zástupcem ředitelka školy. Mistru republiky oboru truhlář 2020 a všem, kteří se podíleli na úspěchu, patří velký obdiv a upřímné díky.

Věříme, že XIV. ročník Přehlídky bude vyhlášen a všechny soutěže odborných dovedností nám představí nové laureáty.

Kulhánková Vlad., ISŠ