České korunovační klenoty

ISŠ SlavkovAktuálně

 

České korunovační klenoty je název výjimečné výstavy v Letohrádku Mitrovských v Brně, která představuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu. Tuto výstavu navštívili v rámci výuky dějepisu žáci 1. B oboru hotelnictví ISŠ ve Slavkově u Brna.


Výstava je nejen o korunovačních klenotech, ale připomíná dobu vlády římského císaře a českého krále Karla IV., jehož 700. výročí narození si budeme připomínat v příštím roce. V první části výstavy jsou ke zhlédnutí středověké zbraně, oděvy, mince, ale i maketa hradu Karlštejn či socha Karla IV. Návštěvníky zaujmou i vzácné listiny, množství pečetí a knih z majetku Moravského zemského archivu z doby vrcholného středověku.
Ve druhé části se už soustředíte na krásu Svatováclavské koruny, královského jablka a královského žezla, které však nepochází z doby Karlovy, nýbrž je nechal vyrobit císař Ferdinand I.  Na nástěnných propagačních materiálech můžete vidět část výzdoby Korunní komory, ve které jsou trvale uloženy originály Českých korunovačních klenotů i jeden ze sedmi klíčů, jimiž jsou dveře komory uzamčeny. Vystavený je také korunovační plášť. Žáky zaujala i pověra, která provází Svatováclavskou korunu
a která praví: „Kdo si ji nasadí na hlavu a není hoden být českým králem, do roka zemře nepřirozenou smrtí.“
Návštěvu výstavy můžete ukončit zhlédnutím programu, jak výroba těchto replik probíhala a seznámit se se zajímavými informacemi ze života jejich tvůrců – šperkařů Jiřího Urbana a manželů Cepkových.

Mgr. Eva Zemánková, ISŠ