Červen ve znamení závěrečných zkoušek

ISŠ SlavkovAktuálně

Červen je na naší škole vždy velmi důležitý měsíc. Dne 1. června žáci konali písemné zkoušky, v těsném sledu následovaly praktické zkoušky a o několik dnů později proběhly ústní zkoušky žáků všech učebních oborů, které se na naší škole vyučují. Vyvrcholením byl 19. červen 2015, kdy se v Historickém sálu slavkovského zámku konalo slavnostní předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení našim úspěšným absolventům. 


Popřát přišli zástupci našeho zřizovatele – náměstek hejtmana Bc. Z. Pavlík a předseda finančního výboru JMK Bc. R. Hanák, naše město zastupoval starosta města M. Boudný. Přání k úspěšnému složení zkoušek a poslední rady do života předali třídní učitelé a pedagogové školy. Krásné okamžiky loučení s námi prožili také rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě! 

Mgr. Vladislava Kulhánková