Červen ve znamení závěrečných zkoušek

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Červen je na naší škole vždy velmi důležitý měsíc. Dne 1. června konali žáci písemné zkoušky, v těsném sledu následovaly praktické zkoušky a o několik dnů později proběhly ústní zkoušky žáků všech učebních oborů, které se na naší škole vyučují.


Vyvrcholením byl 23. červen 2017, kdy se v Divadelním sálu slavkovského zámku konalo slavnostní předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení našim úspěšným absolventům.  Popřát přišli zástupci našeho zřizovatele – náměstek hejtmana JMK  Bc. R. Hanák, starosta města Rousínov Ing. J. Lukášek, naše město zastupoval místostarosta P. Kostík. Přání k úspěšnému složení zkoušek a poslední rady do života předali třídní učitelé a vedení školy. Krásné okamžiky loučení s našimi absolventy prožili členové pedagogického sboru, rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě!

Kulhánková Vlad., ISŠ