Celostátní konference projektu ENERSOL ČR 2018

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Ve dnech 22. a 23. 3. 2018 se v Plzni konal 15. ročník národního projektu Enersol pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, náměstkyně hejtmana pro školství a CR Ivany Bartošové, členky Rady pro oblast ŽP a zemědělství Radky Trylkové a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.


Hlavními tématy tohoto ročníku byly obnovitelné zdroje energie, snižování energetické náročnosti a omezování emisí v dopravě. Klíčovým tématem, na které si naše žákyně L. Hložková zpracovala pro svoji práci, byla voda a hospodaření s vodou. Lucie svůj projekt LIKOS-NOE předvedla formou prezentace před odbornou porotou a vybojovala v republikovém kole krásné třetí místo. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je dokázat, že objekt může přirozeně stabilizovat všechna roční období a dosáhnout postupné minimalizace všech energií díky technologiím, které jsou v objektu LIKO-NOE použité.
Naše žákyně zaslouží velkou pochvalu za předvedenou prezentaci. Poděkování patří zástupcům firmy Liko-s, s kterými mohla L. Hložková konzultovat svoje dotazy.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ