Bylo nám ctí a životním zážitkem

ISŠ SlavkovAktuálně

Již v letních měsících bylo vedení školy osloveno s nabídkou, zda bychom spolupracovali při přípravě a realizaci slavnostní recepce, která se bude konat při příležitosti státního svátku 28. října na Velvyslanectví ČR v Berlíně.  Letos byl osloven Jihomoravský kraj, aby v rámci této recepce proběhla prezentace našeho kraje.


Dne 22. 10. 2017 odjelo našich 10 vybraných žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník a dvě učitelky odborné výuky, M. Novoměstská a Mgr. M. Zajdáková. Ubytováni jsme byli v budově Velvyslanectví ČR, které se nachází přímo v centru. Ve chvílích volna jsme měli možnost navštívit Alexanderplatz, podívat se k  Braniborské bráně a zbyl i čas na nákup drobných suvenýrů domů. Naším hlavním úkolem bylo připravit slavnostní raut a zajistit obsluhu pro 600 – 700 vzácných hostů, což bylo velmi náročné, ale vše se nám povedlo na výbornou. S velkou spokojeností z dobře odvedené práce jsme se vrátili domů.

A. Vyhnánková, žákyně ISŠ

Poděkování
Děkuji všem žákům, M. Novoměstské a Mgr. M. Zajdákové za vzornou reprezentaci naší školy a Jihomoravského kraje. Výborně odvedenou práci ocenili ve svých dopisech hejtman Jihomoravského kraje JUDr. B. Šimek a jménem Velvyslanectví ČR v Berlíně Ing. M. Michalica.

Kulhánková Vlad.

formát pdfDěkovný dopis Velvyslanectví ČR v Berlíně

formát pdfDěkovný dopis hejtmana Jihomoravského kraje