Birell Cup 2017

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 10. 5. 2017 jsem společně se spolužačkou A. Vyhnánkovou reprezentovala naši školu na soutěži v grilování. Tato soutěž se skládala ze čtyř úkolů, které jsme musely splnit.


Prvním úkolem byl odborný test,  další disciplínou byl kuchařský běh spojený s přípravou špízu, při  třetím úkolu jsme krájely cibuli a  hlavním úkolem bylo grilování. Náš grilovaný výrobek dostal název GRILOVANÝ LuAn (LUcieANeta). Pro tuto soutěž nás připravovala naše paní učitelka Ing. Michaela Svobodová. Tímto ji za všechnu pomoc a strávený čas mockrát děkujeme. Na soutěž se za námi přijela podívat a podpořit nás paní ředitelka Mgr. V. Kulhánková. I když jsme se neumístily na prvních třech místech, odnesly jsme si mnoho nových zážitků a zkušeností do dalších soutěží.

L. Smažáková, žákyně ISŠ