Beseda v knihovně

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Nedílnou součástí výuky jazyka českého se stala i v tomto roce návštěva Městské knihovny ve Slavkově u Brna. Žáci všech tří prvních ročníků učebních oborů ISŠ zavítali do místní knihovny, kde pro ně paní Urbánková, knihovnice, připravila celou řadu zajímavých informací.


Seznámila žáky s knižním fondem knihovny a s jeho vedením, se zajímavými knižními novinkami a v současné době s oblíbenými a žádanými autory. Poté provedla děvčata a chlapce zámeckými prostorami knihovny a poučila je o tom, jak si knihy vybírat i jak se k nim chovat. Paní knihovnice nám též vyprávěla o celé řadě různých akcí, které knihovna pořádá, ať už jsou to besedy s autory, různá čtení či setkání se zajímavými osobnostmi. Všem žákům nabídla získání knižního lístku a možnost pravidelně knihovnu navštěvovat.
V horkých dnech bylo toto setkání příjemným osvěžením a my paní Urbánkové děkujeme za její vstřícnost a ochotu. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. 

Mgr. E. Zemánková, ISŠ