Beseda s právníkem

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 8. 6. 2018 jsme absolvovali besedu s právníkem JUDr. Petrem Živělou. Dozvěděli jsme se užitečné informace z jeho dlouholeté praxe soudce a advokáta především z oblasti trestního a rodinného práva.


Pan doktor nám poutavě a vtipně povídal i o kyberšikaně, stalkingu, o distribuci  a užívání drog. V druhé části interaktivního programu jsme měli možnost aktivně se do besedy zapojit svými anonymními dotazy na lístečcích. Pohotové a srozumitelné odpovědi JUDr. Živěla doplňoval vtipy o advokátech a historkami z vlastní praxe. Ocenila jsem, že si tak vytížený advokát pro naše žáky udělal čas a doufám, že k nám příští rok opět zavítá s novými užitečnými radami, abychom se v osobním životě dokázali vyvarovat střetům se zákony.

S. Konečná, ISŠ