Bankéři do škol

ISŠ SlavkovAktuálně

Bankéři do škol

S projektem Bankéři do škol, který organizuje již 7. rokem Česká bankovní asociace se setkali žáci 2. ročníků oboru hotelnictví dne 29. září 2020 v rámci workshopů „Základy finanční gramotnosti“ a „Kyberbezpečnost“. V jejich průběhu se osobně setkali s bankéři, kteří je kreativní formou provedli aktuálními tématy, společně diskutovali o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí a jak co nejlépe spravovat vlastní finance. Více o projektu, jehož cílem je osvěta a edukace mladých lidí v oblasti financí a snaha o vyzdvižení důležitosti výuky finanční gramotnosti na školách naleznete na https://www.bankeridoskol.cz.

Ing. D. Hortová, ISŠ