Autoopravář – junior 2018

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 22. 2. 2018 se dva žáci oboru automechanik zúčastnili odborné krajské soutěže, do níž se zapojilo celkem 12 nejlepších žáků JMK. Naši školu reprezentoval P. Maxián a V. Kašpárek, kteří se museli vypořádat, jak se silnou konkurencí, tak i s náročností jednotlivých úkolů.


Soutěžící prošli třemi disciplínami – poznávací, praktickou a testovací částí konanou na PC. Testovací částí naši svěřenci prošli výtečně a byli jedni z nejlepších. V poznávací a praktické části si také vedli opět výtečně, ale na jednom stanovišti se trošku projevila nervozita a pak už to byl boj o každý bodík. Štěstí se v závěru trošku odklonilo od našich svěřenců a P. Maxián se umístil se ztrátou sedmi bodů na 4. místě a V. Kašpárek na 5. místě. Oběma žákům moc děkujeme za poctivou přípravu a úžasnou reprezentaci naší školy v krajské soutěži. Nesmíme taky zapomenout na poděkování učiteli odborného výcviku P. Orbánovi za skvělou, důslednou a časově náročnou přípravu našich svěřenců

Mgr. J. Kosař, ISŠ