AUTOMOBILEUM – finále ČR 2018

ISŠ SlavkovAktuálně

Ve dnech 16. a 17. 5. 2018 se naši žáci P. Maxián a F. Macháň jako vítězové krajského kola zúčastnili v Hradci Králové celorepublikového finále. Čtyřčlenné družstvo doplnili žáci z brněnské automobilní školy a COP Kyjov.


První den všech 56 žáků ze 14 krajů České republiky soutěžilo v teoretických znalostech řízení a oprav vozidel. V odpoledních hodinách pro všechny účastníky připravila pořádající škola SOŠ a SOU Vocelova prohlídku hvězdárny a planetária a poté pro žáky návštěvu místního aquaparku. Druhý den pokračovala soutěž na dopravním výcvikovém centru S-Drive polygon Hradec Králové, kde žáci předváděli své umění v řidičských dovednostech. V devíti disciplínách museli žáci předvést své řidičské umění v osobním automobilu, nákladním automobilu i na koloběžce a to na mokrém i suchém povrchu. Po vyhodnocení všech disciplín se P. Maxián umístil na pěkném 13. místě a F. Macháň skončil 16. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

J. Moudrý, ISŠ