Automobileum 2017 – celostátní kolo

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Tomáš Rada, žák naší školy, nás 17. – 18. 4. 2017 reprezentoval na celostátní dopravní soutěži  Automobileum 2017 v Hradci Králové. První den soutěže, které se zúčastnilo 56 žáků ze 14 krajů ČR, psali soutěžící test z pravidel silničního provozu a plnili různé poznávací úkoly.


V odpoledních hodinách připravila pořádající škola pro žáky a jejich doprovod prohlídku Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové. Druhý den se všichni přesunuli na nově vybudované Dopravně výcvikové centrum S-Drive a soutěž pokračovala praktickými jízdními dovednostmi. Žáci plnili úkoly v jízdě zručnosti v osobním automobilu, nákladní automobilu i na koloběžce. Celkovým vítězem se stal Kraj Královéhradecký a žák pořádající školy.


J. Moudrý, ISŠ