Automechanikem z distanční výuky?? Náročnější, ale proč ne!!!

ISŠ SlavkovAktuálně

Automechanikem z distanční výuky?? Náročnější, ale proč ne!!!

Dne 1. a 2. června 2021 probíhala na naší škole praktická závěrečná zkouška oboru mechanik opravář motorových vozidel. Již několik let se používá jednotné zadání závěrečných zkoušek připravené pracovníky Národního ústavu odborného vzdělávání. Cílem je zaručit, že zkoušky budou obsahovat skutečně to nejpodstatnější v daném oboru a zároveň pomohou k úspěšnému uplatnění v praxi. Jednotná závěrečná zkouška se skládá z dvanácti stanovišť, které musí každý žák absolvovat. Distanční výuka sice přípravu na zkoušky časově velmi ovlivnila, přesto žáci dané úkoly plnili, jak nejlépe mohli, a zkoušku odbornosti zvládli. Písemná zkouška byla v letošním roce z důvodu pandemie zrušena. V následujícím týdnu se uskuteční ústní zkouška, po které proběhne slavnostní předávání výučních listů na zámku ve Slavkově u Brna.

P. Orbán, ISŠ Slavkov u Brna