Ambasador Masarykovy univerzity Brno

ISŠ SlavkovAktuálně

Ambasador Masarykovy univerzity Brno

Každá střední škola s maturitou v České republice a na Slovensku může nominovat jednoho ambasadora. Této možnosti využila i naše škola, která jako ambasadorku vybrala Zuzku Rosenbergovou studující obor hotelnictví.


 

Střední školou vybraná studentka nebo-li Ambasador MU je podporou pro zprostředkování informací o MU. Dostane se tak do ještě intenzivnějšího kontaktu s univerzitou, a to pro něj přirozenější, méně formální cestou. Ambasadoři čerpají informace a výhody z prostředí, do něhož zatím nemají přístup. Otvírají se jim možnosti pro diskuzi s našimi studenty, zasoutěží si, získají originální ambasadorský odznak a mohou se zúčastnit výročního setkání na půdě univerzity. Ostatní spolužáci se díky ambasadorům dovědí bližší informace o studiu, novinkách a akcích na MU. Snad i informace, které mohou naši žáci získat prostřednictvím Zuzky, jim pomohou ve snazší orientaci při výběru vysoké školy a oboru, o který mají zájem.

Bližší informace k projektu jsou k dispozici na stránkách MU Brno.

ISŠ