Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení – studijní a nástavbový obor (HT, PO)

legnerjAktuality o studiu

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých uchazečů a zletilým uchazečům, že byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení – studijní a nástavbový obor (HT, PO),

Výsledky si můžete prohlédnout v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení/Výsledky přijímacího řízení