Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

legnerjAktuality o studiu

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 19. 5. 2022 (ukončení přihlášek dne 19. 5. 2022, zveřejnění výsledků dne 27. 5. 2022) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a vyhlášky 353/2016 Sb. v platném znění,

2. kolo přijímacího řízení do oboru:
62-42-M/01 hotelnictví počet volných míst 5,
29-54-H/01 cukrář počet volných míst 8,
65-51-H/01 kuchař-číšník počet volných míst 10,
33-56-H/01 truhlář počet volných míst 3,
23-68-H/01 mechanik opravář počet volných míst 11.