Informační schůzka – rodiče žáků 1. ročníků

legnerjAktuality o studiu

Zveme všechny zákonné zástupce žáků 1. ročníků na informační schůzku s vedením školy a jednotlivými třídními učiteli, která se koná dne

v úterý 6. září 2022 v 15:30 hodin v tělocvičně školy.

(Tyršova 479, vchod ze Svojsíkova parku)

Mgr. Vladislava Kulhánková, v. r.
ředitelka školy