Hovorové hodiny – listopad 2022

legnerjAktuality o studiu

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, že termín hovorových hodin – třídních schůzek je stanoven na:

úterý 15. 11. 2022 od 15.00 do 17:00 hod.