Návštěva knihovny ve Slavkově u Brna

Výchovná knihovnická lekce

legnerjAkce školy

V pátek 13. května 2022 jsme navštívili s naší třídní učitelkou Evou Zemánkovou Městskou knihovnu ve Slavkově u Brna. Po cestě jsme se dozvěděli zajímavosti o historii města i slavkovského zámku. V knihovně už na nás čekal Mgr. Jiří Blažek, který nám pověděl vše o evidenci knih i o tom, jaké akce knihovna organizuje. Na závěr jsme vyplnili pracovní list, do kterého jsme napsali vše, co jsme se dozvěděli. Bylo to příjemné zpestření hodiny českého jazyka.

T. Kalivoda, ISŠ