Testování ČŠI

Testujeme čtenářskou a finanční gramotnost žáků

legnerjAkce školy

ČŠI v letošním školním roce zařadila žáky 1. a 2. ročníků středních škol do celoplošného testování úrovně vybraných dovedností. Ve všech středních školách je u žáků na úrovni 2. ročníku sledována úroveň vybraných čtenářských dovedností.


V případě žáků 1. ročníku jsou školy rozděleny do několika skupin. V jejich rámci pak ČŠI v některých školách sleduje témata spojená s výukou moderních dějin ČR, v dalších školách pak vybrané aspekty přírodovědných dovedností a v poslední třetině škol pak vybrané aspekty finanční gramotnosti. Do této poslední skupiny byla zařazena naše škola, a v termínu od 5. 12. 2022 do 16. 12. 2022 probíhá testování žáků 1. a 2. ročníků maturitních i nematuritních oborů v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti. Z výsledků testu nebo jeho tematických částí bude možné vyčíst důležité informace o tom, které z dovedností zahrnutých v testech jsou žáci schopni uplatnit lépe a které hůře, a promítnout pak tyto informace do budoucí výuky. Žáci obdrží výsledek svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky pak budou k dispozici od 9. ledna 2023.

Ing. D. Hortová, ISŠ