Testování ČČI

Testování tělesné zdatnosti

legnerjAkce školy

V měsících říjnu a listopadu 2022 se na základě nařízení ČŠI provádělo testování tělesné zdatnosti všech žáků druhých ročníků středních škol formou 4 testů napříč Českou republikou.


Této akce se samozřejmě účastnila i naše škola ISŠ Slavkov u Brna. Testování probíhalo pod vedením učitelů v hodinách tělesné výchovy ve všech třídách 2. ročníků maturitních i nematuritních oborů. Žáci byli testováni v těchto disciplínách: skok z místa – dynamické schopnosti dolních končetin, vytrvalostní člunkový běh – běžecká vytrvalost, lehy – sedy za minutu – silová vytrvalost břišního svalstva, shyby na hrazdě (hoši); vis na hrazdě (dívky) – silové schopnosti horní poloviny těla. Výsledky testování tělesné zdatnosti budou důležité nejen pro studii ČŠI, ale i dobrým podkladem pro práci s žáky ve výuce TEV v naší škole.

Ing. Mgr. A. Mrhálek, ISŠ