Den učitelů

Studenti uspořádali Den učitelů: oslovili odborníky z různých oblastí

legnerjAkce školy, Aktuálně

Studenti školního parlamentu se rozhodli překvapit své učitele originálním dárkem. V termínu 25. března 2024 pozvali odborníky z různých oblastí, v rámci akce se tak na škole objevili hosté z různých institucí, včetně zástupců Červeného kříže, hnutí Brontosaurus, Policie ČR, cestovní kanceláře, Finančního úřadu JMK a dalších. Každá organizace představila žákům a učitelům zajímavé a užitečné informace z oblasti své kompetence. Členové Červeného kříže se zaměřili na první pomoc, zástupci hnutí Brontosaurus představili koncept dobrovolnictví, policisté zase informovali o problematice kyberšikany, ředitel finančního úřadu JMK se ujal problematiky daní a finanční gramotnosti, paní Kutrová z cestovní kanceláře udělala pro studenty praktický workshop, jak se dělá zájezd. Cestovatel pan Belianský s námi vycestoval do Peru, Kolumbie a Mexika. A co víc i naše studentka měla připravenou přednášku na téma drogy. Celkově byl Den učitelů zpestřením výuky a přinesl všem nové poznatky a dovednosti, které můžeme přenést do svých každodenních aktivit. Takové akce ukazují, jakým způsobem mohou studenti aktivně přispět k rozvoji vzdělávání ve své škole. Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a ochotu.

za školní parlament B. Palečková, ISŠ