Robotická ruka

Projektový den Robotická ruka – aktualizace

legnerjAkce školy, Kurzy a školení

Dne 4. 11. 2022 se zúčastnila třída 1.A oboru automechanik projektového dne pod názvem Robotická ruka. Žáci mohli získat nové zkušenosti, jako např. konstrukce dle návodu, pochopení důležitosti následovat precizně konstrukční návody a plány, identifikace důležitých konstrukční prvků, schopnost vylepšovat technickou konstrukci, obhajoba vlastní práce a argumentace opírající se o technické znalosti. Celá akce se setkala s velice kladným ohlasem.

P.Hájek, ISŠ

Dne 11. 11. 2022 se zúčastnila třída 1.B oboru automechanik 2. části projektového dne pod názvem Robotická ruka. Jedná se o konstrukční a programovací práce se stavebnicí. Akce pod vedením zkušených lektorek opět mile překvapila všechny zúčastněné žáky. Za celou třídu hodnotíme „jen samá chvála“.