pracovní schůzka

Pracovní schůzka zástupců automobilních škol JMK

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně

Pracovní schůzka zástupců automobilních škol JMK

Dne 10. 1. 2021 se konalo setkání zástupců středních škol JMK týkající se organizací soutěží Automechanik junior a Automobileum. Soutěž Automechanik junior se bude konat dne 1. 3. 2022 v areálu naší školy.

Ing. M. Otahal, ISŠ